25-26 Ekim 2018 Tarihinde Bakanlığımızca Yapılan Kura Neticesinde Sürekli İşçi Yedek Başvuruları
17 Haziran 2020


25-26 Ekim 2018 Tarihinde Bakanlığımızca Yapılan Kura Neticesinde Sürekli İşçi Yedek Başvuruları


Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere kura usulü ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere 25-26 Ekim 2018
tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde asil olan hak sahiplerinden başvuru yapmayanların yerine belirlenen yedek hak sahiplerinin isim listesi ve Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazıları ile gerekli başvuru belgeleri ekte sunulmuştur.

Başvurular 18.11.2019-02.12.2019 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı Atama Birimine yapılacaktır.


GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER.pdf
MAL BİLDİRİMİ.pdf
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK BAVURUSU HAKKINDA DUYURU.pdf
YEDEK LİSTE İSİM LİSTESİ.pdf
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.pdf
AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU.pdf