Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi
17 Haziran 2020


Kadına yönelik şiddet, erkek ve kadın arasında tarihsel olarak eşit olmayan güç ilişkilerinin bir yansıması, bir insan hakları ihlali ve ciddi bir toplumsal sorundur. Bu sorun kültürel, ekonomik, dini ve coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir.

Kadına yönelik şiddet; kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan; cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik açıdan acı ve ızdırap veren ya da verebilecek olan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet bir “suç”tur. Hiçbir töre, inanç, gelenek veya anlayış kadına şiddet uygulanmasına gerekçe olamaz.

 “Şiddet” Hayatın Bir Parçası Değildir!

Kadına yönelik her türlü şiddet, kadının yaşamına korku ve güvensizliği sokmakta, kadının fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve toplumsal yaşama katılımını engellemektedir.

Çocukların şiddete tanık olması veya şiddet görmesi ise onların fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı gelişimine engel olmaktadır. Şiddeti öğrenen, özgüveni ve özsaygısı sarsılmış çocuklar, kendi çevreleriyle kurdukları ilişkilerde de şiddet içeren davranışlar sergilemektedir. Şiddet bu nedenle kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal halk sağlığı sorunudur.

Şiddete maruz kalan kadınların çoğu, toplumsal  yaşama  aktif ve üretken katılamadığı için, şiddet sosyal ve ekonomik kalkınma önünde de bir engel oluşturmaktadır. Bu durum kadın-erkek eşitsizliğinin de devamına neden olmakta ve toplum yapısının her kademesini olumsuz etkilemektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele sağlıklı bir toplum yapısı için şarttır.

Bu bağlamda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Müdürlüğümüz tarafından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Görüşme, Sağlık Çalışanları Rolü Risk Değerlendirme ve Güvenlik Planı Oluşturma, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Olgularına Kayıt, Bildirim, Adli Rapor ve Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar ve Erken Yaşta Zorla Evlilikle Mücadele konularında farkındalık eğitimleri verildi.


.
  • indir (1).jpg
  • indir (2).jpg
  • indir.jpg