Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarımıza Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimi Veridi
17 Haziran 2020


çpgd1.jpg

Bakanlığımız tarafından geliştirilen sağlık politikaları doğrultusunda yürütülen programların etkinliğini arttırmak üzere, ilgili personelin günün koşullarına uygun olarak görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimi düzenlendi.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde; Beyin gelişimi ve sağlık, görüşme teknikleri, otizm spektrum bozukluğu, ÇPGD programı izlem formunun incelenmesi - veri aktarım sistemi ve olgu tartışması yapıldı.

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Eğitimleri (ÇPGD) programının amacı; çocuğun Psikososyal gelişimini destekleme yöntemlerini birinci basamak sağlık hizmetleri içine entegre ederek gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek risk etmenlerini ve otizmi erken belirleyip erken müdahale etmektir.


  • çpgd3.jpg
  • çpgd4.jpg