ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI VE BAĞLILARI İLE GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
02 Ekim 2019İl Ambulans Servisi Başhekimliği Toplantı Salonunda 01.10.2019 ve 02.10.2019 tarihlerinde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Hakan KARAKAŞ’ ın başkanlığında gerçekleştirilen, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Bağlıları ile Genel Değerlendirme Toplantısına, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent BAYKA,  Uzman Esra KANŞİRAY, İl Ambulans Servisi Başhekim Vekili Dr. Mübeccel MALBORA, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Ertuğrul KARAHAN, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi, Bölge Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde çalışan Sorumlular katılım sağlamıştır.

Toplantıda; Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi, Bölge Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde çalışan Sorumluları tarafından yapılan iş ve işlemler hakkında sunumlar yapılmıştır. Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetlerinde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve ileriye dönük projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıdan kareler…  • IMG_1299.JPG
  • IMG_1312.JPG
  • IMG_1291.JPG
  • IMG_1297.JPG
  • IMG_1286.JPG