8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü”
09 Mayıs 2019


8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü”

TALASEMİ (AKDENİZ ANEMİSİ)

       Talasemi ve orak hücre anemisi başta olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması, genetik geçişli bir hastalık olan Talasemi’nin görülme sıklığını arttırmakta, her yıl yüzlerce hastalıklı çocuk dünyaya gelmekte, aileler ve toplum maddi manevi zarara uğramaktadır.

     Talasemi taşıyıcılarının büyük çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Ancak Talasemi hastası bir çocuk sahibi olduklarında ya da özel kan testi yaptırdıklarında öğrenirler.

     Talasemi, hastalar ve taşıyıcılar olmak üzere iki grupta incelenir. Taşıyıcılar herhangi bir belirti vermezler ya da hafif kansızlık gibi belirtiler gösterebilirler. Çocukları taşıyıcı ya da sağlıklı doğabilir. Ancak iki taşıyıcının evlenmesi durumunda % 25 hasta, % 50 taşıyıcı bebek doğma riski vardır.

     Talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Evlilik öncesi testler ile tanı konabilir ve hasta bebek doğması engellenebilir. Bu testin yapılması doğacak çocukların, gelecek nesillerin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle Bakanlığımız tarafından şimdiye kadar yapılan hizmetleri organize etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla hastalığın görülme sıklığı göz önünde bulundurularak Hemoglobinopati Kontrol Programı başlatılmıştır.

    Bu programın amacı; Sağlık personeli, diğer kurumların ve basın işbirliği ile halkın, gençlerin, evlenecek ve yeni bebek sahibi olacak çiftlerin bilgilenmesini ve test yaptırmalarını sağlayarak, hastalıklı bebek doğmasını önlemek, mevcut hemoglobinopati hastalarının yaşam süreleri uzatılarak, yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır.

   Talasemi ve diğer kalıtsal kan hastalıklarının önemini vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak adına, 1993 yılından bu yana tüm dünyada 8 Mayıs “Dünya Talasemi Günü” olarak anılmaktadır.

    Günün anlam ve önemini vurgulamak, gündemde tutmak, toplumun konu hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak, farkındalık yaratmak ve konu hassasiyetini vurgulamak adına İl sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme sağlığı Birim sorumlusu Halk sağlığı Uzmanı Dr. Zehra KILINÇ BULUT TRT GAP Diyarbakır Radyosuna konuk oldu.

Şehrin muhtelif yerlerine Talasemi ile ilgili afişler asıldı.


  • IMG-20190508-WA0004.jpg
  • IMG-20190508-WA0006.jpg
  • IMG-20190508-WA0008.jpg
  • IMG-20190508-WA0009.jpg