2019/1 UZMAN HEKİM 4924 SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ İŞLEMLERİ
24 Nisan 2019

26 Nisan 2019 Cuma günü İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü Yemekhanesinde Metro Market Yanı Mega Plaza) Toplantı Salonunda saat 16:30’da yapılacak olan 2019/1 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran Uzman Hekimlerden başvuruları Kabul-Red edilenlerin Listesi ektedir.

           Listede adı geçen Uzman Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMASI UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunludur.

           Listede adı geçen Uzman Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMADAN GEÇİŞİ UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunlu değildir.

          Kuraya başvuruda bulunmuş olup kuraya katılamayacak olan personelin yerine kura işlemini gerçekleştirecek olan kişinin kimlik fotokopisi ve Noter onaylı Vekaletnamenin aslı ile Kura Yerinde hazır bulunması gerekmektedir. 

4924 UZMAN HEKİM GEÇİŞ LİSTESİ.xlsx