AKTİF KANSER KAYITÇILIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ YAPILDI.
28 Mart 2019

AKTİF KANSER KAYITÇILIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ YAPILDI.

Ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için Kanser Kayıt Merkezleri, Mayıs 2013 yılından itibaren de Kamu ve özel hastanelerde Kanser Kayıt Birimleri kurulmuştur. Uluslararası Kanser Kayıt Standartları (ICD-O) kullanılarak birim çalışanları tarafından hasta dosyaları incelenmesi sonucu elde edilen veriler, kanserin klinik ve patolojik göstergeleri ile birlikte kanser kayıt formlarına aktarılmaktadır. Kanser Kayıtçılığı ile ülkemizde kanser epidemiyolojisinin bilinmesi; bir başka deyişle cinsiyete, yaş grubuna, coğrafi bölgelere göre en sık görülen kanser tiplerinin insidans ve mortalite (ölüm) hızlarının hesaplanabilmesi amaçlanmaktadır.

Müdürlüğümüz tarafından kanser kayıtçılığının aktif olarak yürütülmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması için ilimizde hizmet veren kamu ve özel Kanser Kayıt Birimleri çalışanlarına 27.03.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binasında Aktif Kanser Kayıtçılığı hizmetiçi eğitim verildi.

  • IMG_1281.JPG
  • IMG_1278.JPG
  • IMG_1276.JPG