GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMİ
28 Mart 2019

          GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMİ

              Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri; gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli etkin, verimli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasıdır. Anne adaylarının fiziksel ruhsal ve sosyal yönden doğumu ve doğum sonrasını bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için gebe okulu, gebe bilgilendirme sınıfı, doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerine yönelik standartların geliştirilmesi gereği duyulmuş bu amaçla da eğitimler planlanmıştır.

            25-26-27 Mart 2019 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü 6. Kat Eğitim salonunda İlçe Sağlık Müdürlükleri, Dicle Ünüversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kamu ve Özel Hastanelerde çalışan Gebe Bilgilendirme sınıfları ve Gebe Okulların da çalışacak (50 kişi) olan sağlık personeline (Doktor. Ebe ve Hemşire’) ye yönelik eğitim düzenlendi.

             Eğitimde Gebelik, Doğum, Doğum sonu, Doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, Lohusalık, Anne sütü ve Yenidoğan Bakımı konularında sunumlar yapıldı.

             Eğitimci olarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri Ek Hizmet Binasında görev yapan Fizyoterapist Sultan ELBİR, ÇEKÜS Biriminde çalışan Ebe Çiğdem DOĞU, Dağkapı Çeküsh Birimi ( AÇS/AP’)den Ebe Ayhan ÖNCEL ve Bağlar Çeküsh Birimi( AÇS/AP’) tan Ebe Hamire ASLAN ve Hemşire Medine ÖZEL katılmıştır.

             Eğitimin sonunda Gebe bilgilendirme sınıflarının ve programın önemi konusunda Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜSH Birim Sorumlusu Doktor Zehra KILINÇ tarafından bilgilendirme yapıldı. Oluşturulacak Gebe bilgilendirme Sınıflarının ve Gebe Okullarının oluşturulması için önerilerde bulundu. Programın sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

  • ÇKS (3).jpg
  • ÇKS (4).jpg
  • ÇKS (6).jpg
  • ÇKS (7).jpg
  • ÇKS (8).jpg
  • ÇKS (9).jpg