21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ
21 Mart 2019

21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ

Küçük çekik gözleriyle, basık burunlarıyla ve çoğu zaman bize sevimli gelen gülen yüzleriyle Down Sendromlu bireylerle tolum içinde sık sık karşılaşıyoruz. Peki kimdir bu Down Sendromlu bireyler ve bizden farkları nedir.

İlk olarak Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir.

Genel olarak her 800 doğumdan birinde Down Sendromu görülmekle birlikte tüm dünyada 6 milyon civarı Down Sendromlu birey olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler 2011 yılından beri 21 Martı Dünya Down Sendromu Günü ilan etmiş, böylece toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratma amaçlanmıştır.

Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir.Bununla birlikte her çocuk gibi Down sendromlu çocuklar da farklı zeka seviyesine, yetenek ve kişiliğe sahiptirler. Burada kilit nokta çocuğunuzun kapasitesini maksimum düzeyde kullanabilmesi için zamanında ve doğru desteği alabilmesidir. Erken eğitim programları, fizyoterapi, özellikle dil terapisi, alternatif terapiler, oyun grupları gibi seçenekler aileler tarafından iyice değerlendirilmeli ve doğru kaynaklara ulaşılarak olabildiğince erken yaşlarda bu çocukların eğitimine başlanmalıdır.

Genel olarak gülen sevimli yüzleriyle tanıdığımız Down sendromlu çocuklar her çocukta olduğu gibisevilme ihtiyacı duyan, acıkınca, sıkılınca ağlayan, kızan, küsen, gülen,cinsel kimlikleri bulunan, ergenlik bunalımı yaşayan, aşık olan, kalbi kırılan, kardeşi ile kavga eden, kapıları vurup bangır bangır müzik dinleyen, gülen, dans eden gençlerdir. Bizler gibi onlar da tüm duyguları yaşayan bireylerdir. Kısaca Down Sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.