RUH SAĞLIĞI BİRİMİ 2019 ASM SUPERVİZYON ZİYARETLERİ
16 Mayıs 2019

RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER BİRİMİ

  ÇPGD  2019 ASM SÜPERVİZYON EĞİTİMLERİMİZ.

     0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında ilimizde ÇPGD eğitimi almış Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına, ÇPGD Süpervizyonları, Otizm Taramaları ve değerlendirmeleri Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi Şube Müdürü Emine GÖZEN ve  birimde görev yapan Ebe Hayat AKMEŞE tarafından, 26 Şubat  2019 tarihinde Kayapınar  İlçesinde bulunan Gaziler 1 nolu Aile Sağlığı Merkezine, 28 Şubat 2019 tarihinde Kayapınar ilçesi Gaziler 2 nolu Aile Sağlığı Merkezine  Supervizyon  ziyaretleri  yapılmıştır.

     Süpervizyon görüşmelerinin yapılmasının amacı; Gebe-Bebek-Çocuk Psikososyal İzleme  Formu'nun sahada işleyişini ve otizm değerlendirmelerini yapan tüm hekim ve aile sağlığı elemanlarının gebe ve annelerle yaptığı görüşmeleri gözlemleyerek, olası eksiklikleri belirlemek, yanlışlar yerleşmeden çözüm yoluna gitmek, personelin eğitimini sahada sürdürmek ve personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırmaktır. 2017 yılı başında hazırlanan plan doğrultusunda, ÇPGD eğitimi almış tüm Aile Hekimliklerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının süpervizyon görüşmeleri 2019 yılı içerinde de devam edecektir.

Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

  • IMG_20190225_144427.jpg
  • IMG_20190225_143800.jpg
  • IMG_20190228_142444.jpg
  • IMG_20190225_144346.jpg
  • IMG_20190228_141644.jpg
  • IMG_20190225_144912.jpg
  • IMG_20190228_141913.jpg
  • IMG_20190228_141652.jpg