BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ İSM VE TSM’LER İLÇE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
22 Şubat 2019

     Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar birim sorumlusu Dr. Ferah ŞAHMAN GÖREN tarafından 21.02.2019 tarihinde saat 14:00’ da İl Sağlık Müdürlüğü ek binasının 5. kat toplantı salonunda,  Müdürlüğümüze bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat birimi ve Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı birimlerinde çalışan personellerle ilçe değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat CAN ve Sur ilçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Abdullah SERT katılmıştır. Toplantıda görevli personellere yıl içinde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca personellerin iş akışında yaşadıkları sorunlar dinlenmiş olup; sorunların çözümü için gerekli konuşmalar gerçekleştirilmiştir.

  • d867e671-f340-4b68-8384-e126669b5559.jpg