Kamu Personeli Aile Sağlığı Elemanı Alım İlanı
18 Şubat 2019

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                          AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MÜRACAATLARI

KAMU GÖREVLİSİ OLAN PERSONELLER MÜRACAAT YAPACAKTIR

NOT: BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU FORMLARI DEĞİŞMİŞTİR.

İlimizde Aile Sağlığı Elemanı ihtiyacı olan Aile Hekimliği Birimlerine, İlimiz bünyesinde, Sağlık Bakanlığı ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personellerden (4/B, 4924 ve 657 Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyeni) Aile Sağlığı Elemanı olarak geçmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmektedir. Başvurular için belirli bir tarih aralığı olmayacak olup, istenilen tarihte mesai saatleri içinde Aile Hekimi ile imzalanan müracaat dilekçesi İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden tarih ve sayı alındıktan sonra İnsan Kaynakları (Atama)  Şubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: * 633 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesi uyarınca atanan personeller başvuru yapamayacaktır.

         *Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 13.12.2017 tarih ve 1464 sayılı 2017/21 genelgesine uygun başvurular kabul edilecektir.

         *Beyan Formu çalışılan Kurumun en üst yetkilisi tarafından imzalı ve mühürlü olarak kabul edilecektir.

* Başvurular için belirli bir tarih aralığı olmayacaktır.

*Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşları kadrosunda olup Aile Sağlığı Elemanı olarak Aile Hekimliğine geçmek isteyenlerin kurumlarınca aldıkları muvafakatname ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

            * Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta iken Aile Sağlığı Elemanı alımlarına müracaat edecek olan personellerin diplomalarının Bakanlığımızca tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Aile Hekimi ile imzalanacak dilekçe.docx
Boş AHB.xlsx
ASE Beyan Formu.docx
2017-21 Genelgesi.pdf