ÖZEL TIP MERKEZİ, ÖZEL DİYALİZ MERKEZİ VE ÖZEL AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MESÜL MÜDÜRLERİYLE DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ
12 Şubat 2019

07.02.2019 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda ilimizde bulunanÖzel Tıp merkezi, Özel Diyaliz Merkezi ve Özel Ağız Diş Sağlığı Mesul Müdürleri ile değerlendirme, bilgilendirme ve 2019 yılı çalışmaları için planlama toplantısı düzenlenmiştir.  

Sağlık İlaç Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Cevat TALAY başkanlığında gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcısı Ahmet DEMİREL ve birim sorumlusu Enis AYVACI’nın katıldığı toplantıda; Engelli vatandaşlarımıza ulaşılabilir sağlık hizmeti ile fakir ve muhtaç kişilerin hizmet alımı yönündeki düzenlemeler, Mesul Müdür görev ve yetkileri, öz denetimlerin zamanında yapılması, kayıt dışı personel çalıştırılmaması,  proje tadilatlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, evrak takibi işlemleri, istatistik verilerin zamanında gönderilmesi, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, cihaz ekleme ve çıkarmada dikkat edilecek hususlar, ÜYTE ünitelerinde embriyo veya gonad dokularının transferini gerçekleştirecek olan kişilerin ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu olması ve transfer formunda kaç adet gonad veya embriyonun transfer edildiğinin belirtilmesi,TAEK lisans belgeleri zamanında güncellenmesi,Tıbbi laboratuvar hizmetlerinin doğru, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuarı Tetkik Sonuç Rapor Taslak Formatları oluşturulması,25.01.2018 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğinin 9, 10 ve 11. maddelerine göre düzenleme yapılması, 2016/6 sayılı Genelge kapsamında, Ulusal Sağlık Sistemi ve bu sisteme bağlı olarak çalışan E-Nabız uygulamasına veri gönderimi zorunluluğu ile iletişimde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri konuları görüşülüp bilgilendirme yapılmıştır.