SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE
06 Şubat 2019

22-30 Ocak 2019 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından yapılan Sağlık Bakanlığı Teşkilatı Sürekli İşçi İstihdamı sözlü sınavına katılan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunu eksiksiz doldurularak 2 (iki) nüsha halinde 11 Şubat 2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğü ana bina Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetler Başkanlığı (Atama Birimi) elden bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.


güvenlik soruşturma formu.xlsx

Form doldurulurken dikkat edilecek hususlar;


-Fotoğraf yapıştırılacak (zımba kullanılmadan)

-18 yaşından büyük tüm kardeşler yazılacak

-İmza ve tarih atılacak

-nüfus cüzdan suretini onaylayanın bölümü kurumumuz tarafından onaylanacaktır.

-Sayfa No (Sıra No)- Kütük Sıra No (Aile Sıra No) olarak yazılacaktır.

-Seri No harf ve rakam olarak tamamı yazılacak

-Form kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

-Formdaki kimlik bilgileri kontrol edileceğinden adayların kimliklerini yanlarında getirmesi gerekmektedir.