MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARI LİSTELERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ HAKKINDA DUYURU
18 Ocak 2019

DUYURU

Müdürlüğümüz birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi adayları listesi ekte yayınlanmış olup; Başvuru evrakları 18-19 Ocak 2019 tarihleri arasında saat 08:00-17:00 saatleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü ana binasında alınacaktır.


Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı_Güvenlik Görevlisi (Silahsız)_Veri Girişi Kontrol İşletmeni_Yardımcı Klinik Elemanı (Diş).xlsx
Güvenlik Görevlisi Öncelikli.xlsx
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Lisans.xlsx
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi Önlisans.xlsx
Ambulans Sürücüsü.xlsx

                                                                      BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NOT 1: Güvenlik Görevlisi olarak alınacak adaylar için istenen belgelerden eski hükümlü olmadığını belirten sicil belgesi (e-devlet çıktısı da kabul edilecektir.) ile Engelli olmadığını belirtir rapor(tek hekim) getirmeleri gerekmektedir.

NOT 2: Belge teslim edecek olan adaylar için 18 yaşını tamamlamayanlardan kaza-i rüşt belgesi istenecektir.

NOT 3: Asil ve öncelikli olarak atananların evrak teslimi için başvuruları alınacak, belirtilen tarihlerden sonra evrak teslimi alınmayacaktır.

NOT 4: Sadece İlimize atanacak olanların başvuruları teslim alınacaktır.

Ancak 19 Ocak 2019 tarihinden sonra evrak incelemesi sonucu asil olarak atananlardan ve öncelikli olanlardan evrak teslim etmeyen veya başvuru şartlarını taşımayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek adaydan  belge teslim yapmaları istenecektir. Bu şekildeki adayların belgeleri kontrol edildikten sonra belgeleri uygun olan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınava alınacak adayların sözlü sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin bilgileri İl Sağlık Müdürlüğümüzün web sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.