Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu (2018)
24 Aralık 2018

Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı, her yıl başvuranlar arasından seçilen adayların 2 yıl boyunca Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığımızda görevlendirilerek teorik ve pratik eğitimlerle yetiştirildiği ve kurumumuzun ihtiyaç duyduğu, sahada akut halk sağlığı olaylarına müdahale edecek yetkin ekiplerin oluşturulmasının hedeflendiği sertifikalı bir eğitim programıdır.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2019'dur. 

Gerek merkezde, gerekse illerimizde ihtiyaç duyulan insangücü kapasitesinin oluşması için programa başvuru koşullarına uygun ve istekli çalışma arkadaşlarımızın eğitim programına başvuruları için eğitim programı ile ilişkili duyuruların yapılması önemlidir.