RUH SAĞLIĞI BİRİMİ AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA KRONİK RUHSAL HASTALIKLAR ,DAMGALANMAYLA MÜCADELE VE İNTİHARI ÖNLEMEPROGRAMI FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
16 Mayıs 2019

            

Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi Koordinasyonunda; Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına Kronik Ruhsal Hastalıklar, Damgalama ile Mücadele ve İntiharı Önleme Programı Farkındalık Eğitimi verilmiştir.

          Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bilgilerinin güncelliğinin ve mesleki gelişimlerinin sürekliliğinin sağlanması için hizmet içi eğitim rehberi 2018 düzenlenmiş olup, rehber doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerince eğitimlerin verilmesi istenmektedir.

         Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda, personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi koordinasyonunda Tropikal Eğitim Salonu'nda SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastahanesinde çalışan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Süleyman DÖNMEZDİL ve Mehmet Diyadin GÜLEKEN ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) çalışan Psikolog Sayim ŞAHİN tarafından Aile Sağlığı Merkezlerimizde çalışan Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına Kronik Ruhsal Hastalıklar, Damgalama ile Mücadele ve İntiharı Önleme Programı Farkındalık Eğitimi verilmiştir.

  • RUH (2).JPG
  • RUH (4).JPG
  • RUH (3).JPG
  • RUH (5).JPG
  • RUH (1).JPG