RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI BİRİMİ OTİZM TARAMA PROGRAMI SÜPERVİZYON ZİYARETLERİ
27 Şubat 2019

OTİZM TARAMA PROGRAMI SÜPERVİZYON ZİYARETLERİ

Ruh Sağlığı Daire Başkanlığımız tarafından Otizm Spektrum Bozukluğunda (OSB)

erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon zincirinin kurulması amacıyla Otizm Spektrum Bozukluğu

Tarama ve Takip Programı oluşturulmuştur. 2017 yılı itibariyle yürütülmekte olan programın

koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri için önemi göz önüne alındığında, programa ait verilerin yakından takip edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle Aile hekimlikleri 18-36 ay arasındaki çocuklara, bulundukları ay aralığında en az 1 kez otizm spektrum bozukluğu(OSB) taraması yaparak riskli bulunan olgular için erken dönemde tarama-tanı-tedavi ve rehabilitasyon zincirinin kurulması sağlanmaya çalışılmaktadır.

            Bu kapsamda  Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi Şube Müdürü Emine GÖZEN ve şubede görev yapan Ebe Hayat AKMEŞE tarafından, 23 Ekim 2018 tarihinde Silvan İlçesinde bulunan  Aile Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne ziyaretler yapılarak Otizm Tarama Süpervizyon çalışması yapılmış, böylece sahada otizm değerlendirmesi yapan tüm hekim ve aile sağlığı elemanlarının annelerle yaptığı görüşmeler gözlemlenerek, olası eksiklikler belirlenmiş, yanlışlar yerleşmeden çözüm yolları üretilmeye çalışılmış, personelin eğitimini sahada sürdürülerek  personelin bilgi ve beceri düzeyini arttırılmaya çalışılmıştır. Söz konusu süpervizyon çalışmaları devam edecektir

  • 119dabea-5841-4353-9930-4dea913c2716.jpg
  • 18f36cfc-b898-46f6-bacc-809bb8fa718a.jpg