2018/2/4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran Hekimlerden başvuruları Kabul-Red edilenlerin Listesi
01 Kasım 2018

          

02 Kasım 2018 Cuma günü İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü) Toplantı Salonunda saat 16:30’da yapılacak olan 2018/2/4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran Hekimlerden başvuruları Kabul-Red edilenlerin Listesi ektedir.

           Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMASI UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunludur.

           Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMADAN GEÇİŞİ UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunlu değildir.

           Kuraya başvuruda bulunmuş olup kuraya katılamayacak olan personelin yerine kura işlemini gerçekleştirecek olan kişinin kimlik fotokopisi ve Noter onaylı Vekaletnamenin aslı ile Kura Yerinde hazır bulunması gerekmektedir.


2018-2-4924 SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇME TALEPLERİ KABUL-RED EDİLENLERİN LİSTESİ.xls