RUH SAĞLIĞI TÜTÜN ve DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER BİRİMİ KYAİŞ EĞİTİMİ
12 Ekim 2018

     RUH SAĞLIĞI TÜTÜN ve DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER BİRİMİ KYAİŞ EĞİTİMİ

            Diyarbakır’da Birinci Basamakta Görev Yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Programı ve ÇİM Eğitimi düzenlendi.

             Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi tarafından, 10.10.2018 tarihinde Müdürlüğümüz Tropikal  Eğitim Salonunda, şiddete maruz kalan ve risk altında olan kadınlara sunulan sağlık hizmetlerini etkinleştirmek için, Birinci Basamakta görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elamanlarına yönelik, ‘'Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi’’ düzenlendi.

           Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programının amacı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında şiddetin erken tanısının ortaya konması, kadına yönelik koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin entegre bir yaklaşımla ve ekip anlayışıyla ele alınması, aynı zamanda diğer sektörlerle işbirliği içerisinde çalışmayı sağlamaktır.

            Ruh Sağlığı Şube Müdürü Emine GÖZEN eşliğinde, Sosyal Çalışmacı M. Zeydin DURAN, Psikolog Berçem EROĞLU KALA, Sosyal Çalışmacı Sabri MALÇOK, Ebe Hayat AKMEŞE tarafından katılımcılara Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı tanıtılarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yasal Düzenlemeler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sağlık Hizmeti Sunumu, Şiddete Maruz Kalan Kadınla Görüşme ve iletişim’ konularını içeren sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca eğitim dahilinde İlimizde hizmet vermekte olan Çocuk İzlem Merkezi Personelleri tarafından Çocuk İhmal ve İstismarının ne olduğu, İstismar mağduru çocuğun tespiti ve doğru yönlendirmenin nasıl yapılacağı, olayın hukuki boyutu hakkında farkındalık eğitimi verilmiştir.

  • IMG-20181011-WA0038.jpg
  • IMG-20181011-WA0041.jpg