BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ
02 Ekim 2018

       Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 7-8-9 Kasım 2018 tarihlerinde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” yapılacaktır. Eğitimle ilgili detaylı bilgi Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmış olup eğitime katılmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması kaydıyla bizzat başvuruda bulunması, dilekçe ekinde diploma örneği, eğitim ve sertifika ücreti yatırıldığına dair dekont , kimlik belge fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla eğitim başlama tarihinden önce Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekmektedir.