T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

FARMAKOVİJİLANS EĞİTİM TOPLANTISININ 5. Sİ DÜZENLENDİ

Güncelleme Tarihi: 20/09/2018

1.png
İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması, advers reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve farmakovijilans farkındalığını artırmak amacıyla 
17.09.2018 tarihinde ilimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi eğitim salonunda 5. Farmakovijilans eğitim toplantısı düzenlenmiştir.
2.png