T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Güncelleme Tarihi: 05/09/2018

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonunda 25-26-27 Eylül 2018 tarihlerinde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” yapılacaktır. Eğitimle ilgili detaylı bilgi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmış olup eğitime katılmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması kaydıyla bizzat başvuruda bulunması, dilekçe ekinde diploma örneği, eğitim ve sertifika ücreti yatırıldığına dair dekont , kimlik belge fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla eğitim başlama tarihinden önce Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekmektedir.