T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2019 Yılının Beşinci Farmakovijilans Farkındalık Eğitimi Yapıldı

Güncelleme Tarihi: 06/11/2019


Müdürlüğümüz tarafından, Özel Bağlar Hastanesi çalışanlarına yönelik 2019 yılının beşinci Farmakovijilans farkındalık eğitimi düzenlendi. İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla; Advers reaksiyonların ve yarar/ risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda farmakovijilans farkındalığını arttırmak hedeflenmektedir.

  • 2.jpg
  • 3.jpg