T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

MAAŞ PROMOSYON İHALE DUYURUSU

Güncelleme Tarihi: 09/09/2019

Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyonca 17.09.2019 tarihinde saat 13:30 da açık artırma usulü ile Müdürlüğümüz ihale salonunda yapılacaktır. Maaş Promosyon İhalesi ile ilgili teknik şartname ve davet yazısı Müdürlüğümüz Maaş Mutemetliği Biriminden temin edilebilir.

teknikşartname.pdf
Davet Mektubu.pdf