Yaz Kur'an Kurslarında Sağlıklı Nesiller Etkinliği

Bakanlığımız Sağlığının Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce “Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki” konularında farkındalığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı camilerde açılmış olanYaz Kur’an Kurslarında hedef kitlesi 7-12 yaş grubu çocuklar olan “Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları” konularını içeren etkinlik 15.07.2019- 09.08.2019 tarihleri arasında düzenlenmesi ve çocuklarda sağlık okuryazarlığının artırılması hedeflenmiştir.