T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İNME HASTALARININ SEVK VE NAKİL ALGORİTMASI OLUŞTURULDU

Güncelleme Tarihi: 08/02/2019


İlimizde akut iskemik inme geçiren hastaların en hızlı şekilde 112 acil sağlık ambulans servisi tarafından İnme Birimine transferinin sağlanması için inmeli hastaların sevk ve nakline ilişkin algoritmanın tanımlanması çalışmaları komisyonu, 05.02.2019 tarihinde Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde toplanmış olup ilimizdeki inmeli hastaların sevk ve nakline ilişkin algoritma oluşturulmuştur.

İNME HASTALARININ SEVK ALGORİTMASININ OLUŞTURULMASI KOMİSYON KARARI.pdf

İNMELİ HASTALARININ SEVK VE NAKLİNE İLİŞKİN ALGORİTMA.pdf