overlay

İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2018/AĞUSTOS/79. EK YERLEŞTİRME

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “15” (On Beş) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2018/Ağustos/79. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

           
Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

           
Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

           
2018/Ağustos/79.Ek Yerleştirme işlemi;  28 Ağustos 2018 Salıgünü saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü)’nde Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

          
Başvurular 
13.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında yapılabilecektir.

           
Aile Hekimliği 2018/Ağustos/79. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 1465 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu dağıtım yazısı ekinde bulunan 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

           
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

KURA TAKVİMİ.docx

2018-Ağustos-79.EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER.xlsx

Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc

Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc

Aile hekimliğine geçişte muvaf_Ek_38825000.pdf

Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc

Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc


NOT: Haritalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
haritalar.pdf