İlimiz Aile Hekimliği 2018/Temmuz/78. Ek Yerleştirme
11 Nisan 2021

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “4” (Dört) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2018/Temmuz/78. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

           
Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

           
Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

           
2018/Temmuz/78.Ek Yerleştirme işlemi;  26 Temmuz Perşembegünü saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü)’nde Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

          
Başvurular 
17.07.2018-23.07.2018 tarihleri arasında yapılabilecektir.

           
Aile Hekimliği 2018/Temmuz/78. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 1465 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu dağıtım yazısı ekinde bulunan 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

           
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.


KURA TAKVİMİ.docx

2018-GÜNCEL TEMMUZ-78.EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLER.xlsx 

GENELGE.pdf

Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc

Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc

Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc

Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc