overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI SERTİFİKA EĞİTİMİ

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi tarafından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda 2-3-4 Temmuz 2018 tarihlerinde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” yapılacaktır. Eğitimle ilgili detaylı bilgi Adana İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmış olup eğitime katılmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması kaydıyla bizzat başvuruda bulunması, dilekçe ekinde diploma örneği, eğitim ve sertifika ücreti yatırıldığına dair dekont, kimlik belge fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla en geç 25.06.2018 günü mesai bitimine kadar Adana İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekmektedir.