overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ

İlimiz Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 17-18-19 Mayıs 2018 tarihinde Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır.