İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2018/MAYIS/76. EK YERLEŞTİRME
11 Nisan 2021

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “9” (Dokuz) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2018/Mayıs/76. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2018/Mayıs/76. Ek Yerleştirme işlemi;22 Mayıs 2018 Salıgünü saat 09:30 ’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü)’nde Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 11.05.2018-17.05.2018 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Aile Hekimliği 2018/Mayıs/76. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 1465 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri konulu dağıtım yazısı ekinde bulunan 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc

Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
KURA TAKVİMİ.docx
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
2018MAYIS76.EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE AİT BOŞ YERLER.xlsx
Aile hekimliğine geçişte muvaf_Ek_38825000.pdf