overlay

MARDİN İLİNDE BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EĞİTİMİ


Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Artuklu İlçesi Toplum Sağlığı Merkez eğitim salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır.Eğitimle ilgili detaylı bilgi Mardin İl Sağlık Müdürlüğü http://mardinism.saglik.gov.tr/ resmi web sitesinde yayınlanmış olup eğitime katılmak isteyenlerin en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla dilekçe, diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair dekont,nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatların sağlanması gerekmektedir.