İlimiz Aile Hakimliği 2017-Aralık 71. Ek Yerleştirme Başvuru Listesi
11 Nisan 2021

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri hakkındaki 13/12/2017 tarih ve 1464 sayılı Genelgesine istinaden iptal edilen ve 28/12/2017 tarihinde yapılması planlanan Aile Hekimliği 2017/Aralık 71.Ek Yerleştirmeye başvuru yapan Hekimlerin Listesi aşağıda olup; söz konusu Ek Yerleştirme 28/12/2017 tarihinde saat 09:30'da  İl Sağlık Müdürlüğü ek binası (eski Halk Sağlığı Müdürlüğü) Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2017-ARALIK-YENİLENEN 71.EK YERLEŞTİRME BAŞVURU LİSTESİ.xlsx