overlay

İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ (2017/12) 71. Ek YERLEŞTİRME DUYRUSU

Diyarbakır İlinde Aile Hekimliği Birimlerine (2017/Aralık) 71. Ek Yerleştirme Yapılacaktır
 
İlimizde 15 Kasım 2010 tarihinde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı boşalmış olan 2 (iki) aile hekimliği pozisyonuna ek yerleştirme yapılacaktır.
 
Yerleştirme işlemi, 25.01.2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda olacaktır.

 
Bahsi geçen Aile Hekimliği birimleri için başvurular 11/12/2017-15/12/2017 tarihlerinde olup; yerleştirme işlemleriyse Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda 21/12/2017 tarihinde Perşembe günü saat 09:30’da İl Sağlık Müdürlüğü ek binası (eski Halk Sağlığı Müdürlüğü) Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
 
Müdürlüğümüzce yapılacak her hangi bir değişiklik ayrıca http://diyarbakir.ism.saglik.gov.tr/ adresindenyayınlanacaktır.
 
İlanen duyurulur.

(2017/Aralık) 71 . Ek Yerleştirme Boş Aile Hekimliği Listesi
İstenilen-Belgeler

KURA TAKVİMİ.docx
İSTENEN BELGELER.doc
SERTİFİKA BİLDİRİM DİLEKÇESİ.docx
2017ARALIK 71.EK YERLEŞTİRME BOŞ YERLERİN TABLOSU.xlsx
AİLE HEKİMİ BİLGİ FORMU.docx
AİLE HEKİMLİGİ UYGULAMASI İÇİN BAŞVURU FORMU.docx
MUVAFAKATNAME İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ.doc
MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ.docx