Performans İtiraz Komisyon Kararları (08.08.2022)
09 Ağustos 2022

İlimizde görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tarafından sunulan 186 adet performans itiraz evrağı 08.08.2022 tarihinde Performans İtirazlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerince değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde;

KABUL: 149 (% 79,68)
RED: 7
 (% 3,74)
GEREKSİZ BAŞVURU: 30 
(%16,04)
DEĞERLENDİRME DIŞI: 1 (% 0,54)


şeklinde karar verilmiştir.

***Komisyon kararına itiraz, ancak ek bilgi ve belge olması durumunda ve bir sonraki toplantıya kadar yapılacak olup Komisyon tarafından tekrar değerlendirilerek karara bağlanacaktır.


08.08.2022 tarihli Performans İtiraz Komisyon Kararlarına ulaşmak için tıklayınız.