Kamu Görevlisi Olan Aile Sağlığı Çalışanı Alım İlanı
19 Temmuz 2022

İlimizde Aile Sağlığı Çalışanı ihtiyacı olan Aile Hekimliği Birimlerine, İlimiz bünyesinde, Sağlık Bakanlığı ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personellerden (4/B, 4924 ve 657 Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyeni) Aile Sağlığı Elemanı olarak geçmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmektedir. Başvurular için belirli bir tarih aralığı olmayacak olup, istenilen tarihte mesai saatleri içinde Aile Hekimi ile imzalanan anlaşma dilekçesi ve beyan formu ile beraber kurumlarınıza bildirilip üst yazı ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: * 633 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesi uyarınca atanan personeller başvuru yapamayacaktır.

*Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki  04.02.2020 tarih ve 1293 sayılı 2020/1 genelgesine uygun başvurular kabul edilecektir.

*Beyan Formu çalışılan  Kurumun en üst yetkilisi tarafından imzalı ve mühürlü olarak kabul edilecektir.

* Başvurular için belirli bir tarih aralığı olmayacaktır.

*Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşları kadrosunda olup Aile Sağlığı Çalışanı olarak Aile Hekimliğine geçmek isteyenlerin kurumlarınca aldıkları muvafakatname ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

* Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta iken Aile Sağlığı Çalışanı alımlarına müracaat edecek olan personellerin diplomalarının Bakanlığımızca tescil edilmiş olması gerekmektedir.


2021-8 Genelgesi.pdf
GENELGE 2020-1 (Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri).pdf
Aile Hekimi İle İmzalanacak Dilekçe.docx
ase-beyan-formudocx.docx
Boş Birim Listesi.xlsx