Performans İtiraz Komisyon Kararları (04.07.2022)
04 Temmuz 2022

İlimizde görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tarafından sunulan 148 adet performans itiraz evrağı 04.07.2022 tarihinde Performans İtirazlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerince değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde;

KABUL: 120 (% 81,08)
RED: 7
 (% 4,73)
GEREKSİZ BAŞVURU: 18 
(%12,16)
DÖNEM DIŞI İTİRAZ: 3 (% 2,03)


şeklinde karar verilmiştir.

***Komisyon kararına itiraz, ancak ek bilgi ve belge olması durumunda ve bir sonraki toplantıya kadar yapılacak olup Komisyon tarafından tekrar değerlendirilerek karara bağlanacaktır.


04.07.2022 tarihli Performans İtiraz Komisyon Kararlarına ulaşmak için tıklayınız.