Aile Hekimliği 2022/6. Ek Yerleştirme İlanı
16 Haziran 2022

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği; 15 Kasım 2010 tarihinde İlimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Yeni açılan ve herhangi bir sebeple boşalmış olan aile hekimliği pozisyonları (10 boş aile hekimliği birimi) için Aile Hekimliği 2022/6. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Aile Hekimliği 2022/6. Ek Yerleştirme İşlemi 28 Haziran Salı günü saat 09.30'da Aziziye Mah. Elazığ Cad. Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No: 98 adresinde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 2. Kat Dr. Abdullah Biroğul Konferans Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 17.06.2022 - 21.06.2022 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimine
 şahsen yapılacak olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev yapan hekimler için düzenlenen Aile Hekimliği Başvuru Formunun (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümünde yer alan PDC Sayısı, Kadrolu Aktif Çalışan Sayısı ve Doluluk Yüzdesi (Ayrıldığı Takdirde) bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylanması gerekmektedir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığına ait 04.02.2020 tarih ve 1293 sayılı 
Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri  konulu 2020/1 sayılı  Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığına ait 21.09.2021 tarih ve 13199 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri  konulu 2021/8 sayılı  Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde (Değişik:RG-11/3/2015-29292) yer alan "görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” ibaresi Danıştay 2. Dairesinin 29.12.2016 tarihli ve E.2016/12432 sayılı kararı ile durdurulmuş olup, bend değişikliği ile ilgili olarak mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28.04.2017 tarihli ve E.1167 sayılı yazısı için tıklayınız.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin Ek-4 ünde yer alan Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti Listesi için tıklayınız.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığının 29.12.2017 tarih ve E.3244 sayılı ASM Uzman Kadrosu konulu görüş yazısı için tıklayınız.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığının 03.11.2016 tarih ve E.3529 sayılı Mekan temin edilemeyen aile hekimliği birimlerinin cari gider ödemesi konulu yazısı için tıklayınız.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 29.09.2017 tarih ve E.2966 sayılı ASM Gider Ödemesi konulu yazısı için tıklayınız.

Pas Hakkı Kullanımı ile ilgili Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığının 24.01.2022 tarihli ve 217 sayılı görüş yazısı için tıklayınız.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.


Aile Hekimliği 2022/6. Ek Yerleştirme İlanı

Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.

Yenişehir 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Yenişehir 19 Nolu ASM.jpeg

Kayapınar 39 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Kayapınar 39 Nolu ASM.jpeg

Kayapınar 40 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Kayapınar 40 Nolu ASM.jpeg

Ek Yerleştirme Uygulama Takvimi için
 tıklayınız.

Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları için tıklayınız.

Valilik Makam Oluru için tıklayınız.

Başvuru Evrakları

*ekipportal.saglik.gov.tr adresinden Profilim - Detaylı Profili Görüntüle - Hizmet Puanı Detayı - Hizmet Puanı Detayı Yazdır basamakları takip edilerek elde edilen Hizmet Puanı belgesinin "Hizmet puanıma itirazım yoktur." ibaresi eklenerek imzalanması gerekmektedir. E-Devlet sisteminden alınan hizmet puanı dökümü kabul edilmeyecektir.

Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
Aile Hekimliği Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe