Aile Hekimliği 2022/1. Ek Yerleştirmede Yerleşen Hekimlerin Listesi
29 Mart 2022

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’nın 03/11/2016 tarih ve E.3529 sayılı “Mekan Temin Edilemeyen Aile Hekimliği Birimlerinin Cari Gider Ödemesi” konulu yazısına istinaden, “Müdürlüğümüzce mekan gösterilmeden yeni açılan aile hekimliği birimlerine yerleşen hekimlerin sözleşmeleri, gerekli yer temini ve tefrişat işlemlerinin 01 Mart 2022 tarihi itibariyle tamamlanmaması halinde yetkili makam tarafından tek taraflı feshedilecektir. Bu birimleri sistemdeki aile hekimlerimizin tercih etmesi nedeniyle boşaltılan pozisyonları tercih eden hekimler de seçilen birime göre en geç 01.03.2022 tarihine kadar göreve başlayacaklardır. Yerleşen diğer hekimlerin ayrılış başlayış işlemleri ise 01.02.2022 tarihinde yapılacaktır.


Yerleşen Hekimlerin Listesi