overlay

2021 Yılı Temmuz Dönemi Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırım Duyurusu

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;

 

Birinci Bölgede (Bismil, Silvan); hasta sayısı 84, seronegatif cihaz sayısı 21 olup, hasta/cihaz oranı 4,0’ lık oranla 1 (bir) cihaz artırımının olabileceği,

 

İkinci Bölgede (Ergani); hasta sayısı 71, seronegatif cihaz sayısı 16 olup, hasta/cihaz oranı 4.4’lik oranla 2 (iki) cihaz artırımının olabileceği,

 

Üçüncü Bölgede (Üniversite,  SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Özel Diyaliz Merkezleri); hasta sayısı 570, seronegatif cihaz sayısı 150 olup, hasta/cihaz oranı 3,8’lik oranla cihazartırımının olamayacağı belirlenmiştir.

 

Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 06.08.2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR…