overlay

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları

Performans İtirazları mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığının 29/05/2014 tarih ve 2014.5679.37694/622.02 sayılı Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları konulu yazısı ve ekinde yer alan Ek-1 Aile Hekimliği Uygulaması Performans Değerlendirmesi İtiraz Nedenleri ve Sunulması Gereken Evraklar ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılacaktır.

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usulü ve Esasları

Ek-1 Aile Hekimliği Uygulaması Performans Değerlendirmesi İtiraz Nedenleri ve Sunulması Gereken Evraklar


KULLANILACAK FORMLAR

İlçe Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Aile Hekimliği Birimleri Tarafından Kullanılacak Formlar

Toplum Sağlığı Merkezine Bağlı Aile Hekimliği Birimleri Tarafından Kullanılacak Formlar

İlçe Entegre Devlet Hastanesine Bağlı Aile Hekimliği Birimleri Tarafından Kullanılacak Formlar