overlay

2021 Yılı Ocak Dönemi Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırım Duyurusu


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 15’e istinaden ilimiz diyaliz merkezlerinden;

 

Birinci Bölgede (Bismil,Silvan); hasta sayısı 74, seronegatif cihaz sayısı 21 olup, hasta/ cihaz oranı 3,5’lik oranla cihaz artırımının olamayacağı,

 

İkinci Bölgede (Ergani); hasta sayısı 73, seronegatif cihaz sayısı 16 olup, hasta/ cihaz oranı 4.6’lik oranla 3 (üç) cihaz artırımının olabileceği,

 

Üçüncü Bölgede (Üniversite,  SBÜ Gazi Yaşargil EAH, Özel Diyaliz Merkezleri); hasta sayısı 570, sero (-) cihaz sayısı 151 olup, hasta/ cihaz oranı 3,8’lik oranla cihazartırımının olamayacağı belirlenmiştir.

 

Cihaz artırımında bulunmak isteyen diyaliz merkezlerinin 08.02.2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR…