overlay

Kamu Görevlisi Olan Aile Sağlığı Çalışanı Alım İlanı

KAMU GÖREVLİSİ OLAN PERSONELLER MÜRACAAT YAPACAKTIR


    İlimizde Aile Sağlığı Elemanı ihtiyacı olan Aile Hekimliği Birimlerine, İlimiz bünyesinde, Sağlık Bakanlığı ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personellerden (4/B, 4924 ve 657 Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyeni) Aile Sağlığı Elemanı olarak geçmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmektedir. Başvurular için belirli bir tarih aralığı olmayacak olup, istenilen tarihte mesai saatleri içinde Aile Hekimi ile imzalanan müracaat dilekçesi İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden tarih ve sayı alındıktan sonra İnsan Kaynakları (Atama)  Şubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT633 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesi uyarınca atanan personeller başvuru yapamayacaktır.

         *Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 19.03.2019 tarih ve 3920 sayılı 2019/5 genelgesi ve  04.02.2020 tarih ve 1293 sayılı 2020/1 genelgesine uygun başvurular kabul edilecektir.

         *Beyan Formu çalışılan  Kurumun en üst yetkilisi tarafından imzalı ve mühürlü olarak kabul edilecektir.

 *  Başvurular için belirli bir tarih aralığı olmayacaktır.

*Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşları kadrosunda olup Aile Sağlığı Elemanı olarak Aile Hekimliğine geçmek isteyenlerin kurumlarınca aldıkları muvafakatname ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

* Farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta iken Aile Sağlığı Elemanı alımlarına müracaat edecek olan personellerin diplomalarının Bakanlığımızca tescil edilmiş olması gerekmektedir.
ase-beyan-formu.docx
ailehekimidilekce.docx

boş asç listesi.xlsx

2017-21 Genelgesi.pdf

genelge_2019_5.pdf