overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ (USES İLE)

                          

       Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.

 • 1-Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ve Müdürlüğümüz sitesinden ilan edilmiş olup aşağıda da belirtilen söz konusu bilgi belgeler ile 02 Ocak 2021 tarihine kadar Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimine müracaatların yapılması,

   

 • 2-Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan ekte de gönderilen USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzu inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtların yapılması ve işlem esnasında ekte gönderilen ve söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılmasının gerektiğinin bilinmesi,

   

 • 3-Söz konusu eğitime katılan adaylardan teorik olarak anlatılan derslere eksiksiz olarak katılım sağlayanlara 15-20 /02/2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz tarafından (kamu, özel ve STK işbirliği ile) yazımız ekinde gönderilen ders programı dikkate alınarak toplam 6 saat uygulama eğitimi (Akut zehirlenmelerde ilkyardım, Antidotlar, Taşıma Teknikleri 1 saat, Biyosidal Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Kullanımı, Kişisel Koruyucu Donanım 1 saat,Uygulama Araçları 4 saat olmak üzere) verileceği ve uygulama eğitimine katılanların 22.02.2021 tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde excel formatında Genel Müdürlüğe gönderileceği,

   

 • 4-Teorik ve uygulama eğitimine katılım sağlayanlara 01-05/ 03/2021 tarihleri arasında e-sınav yapılacağı,

   

 • 5-e-sınavda başarılı olanların listelerinin 15.03.2021 tarihinde Müdürlüğünüze gönderilecek olup bu kişilerin ''Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikalarının'' Müdürlüğümüzce düzenleneceği ve ÇevSis Programına kayıtların yapılacağı,

 

   Biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin yukarda belirtilen hususlara uygun olarak başvuru ve takiplerinin yapılmasında gereken özenin gösterilmesi hususunun önem arz ettiği önemle duyurulur.


gerekli-evraklar.docx

DERS PROGRAMI.docx

KLAVUZ.pdf