overlay

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA MESUL MÜDÜRLÜK SERTİFİKASI GÜNCELLEME EĞİTİMİ

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi ile ilgili yazısı aşağıdadır.
Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi.docx