overlay

DÜZELTME, 2020 Eylül 4924 Başvuru Kabul, Red ve Kuraya Kalanlar Listesi

 17 Eylül Perşembe günü SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Konferans Salonunda saat 14:00’da yapılacak olan 2020 Eylül 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran Pratisyen Hekimlerden ve Uzman Hekimlerden  başvuruları Kabul, Red ve Kuraya kalanların Listesi ektedir.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMASI UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunludur.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMADAN GEÇİŞİ UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunlu değildir.

Kuraya başvuruda bulunmuş olup kuraya katılamayacak olan personelin yerine kura işlemini gerçekleştirecek olan kişinin kimlik fotokopisi ile Kura Yerinde hazır bulunması gerekmektedir. 

2020 Eylül 4924 Başvuru Kabul,Red ve Kuraya Kalanlar Listesi.xlsx