overlay

Aile Hekimliği 2020/Ağustos 100. Ek Yerleştirme İlanı

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği; 15 Kasım 2010 tarihinde İlimizde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Yeni açılan ve herhangi bir sebeple boşalmış olan aile hekimliği pozisyonları (4 boş aile hekimliği birimi) için Aile Hekimliği 2020/Ağustos 100. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2020/Ağustos 100. Ek Yerleştirme İşlemi 21 Ağustos 2020 Cuma günü saat 09:30'da Aziziye Mah. Elazığ Cad. Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No: 98 adresinde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü 2. Kat Dr. Abdullah Biroğul Konferans Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvurular 10.08.2020 - 14.08.2020 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine şahsen yapılacak olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylanması gerekmektedir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’na ait 04.02.2020 tarih ve 1293 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2020/1 sayılı  Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.


Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ünde yer alan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi  tablosuna ulaşmak için tıklayınız.


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı’nın 29.12.2017 tarih ve E.3244 sayılı ASM Uzman Kadrosu konulu görüş yazısı için tıklayınız.


Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

2020/Ağustos 100. Ek Yerleştirme İlanı


Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.


Ek Yerleştirme Uygulama Takvimi için tıklayınız.

Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları için tıklayınız.

Valilik Makam Oluru için tıklayınız.

Başvuru Evrakları

Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
Aile Hekimi Uzmanı Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe