overlay

İLİMİZ AİLE HEKİMLİĞİ 2020/HAZİRAN/98. EK YERLEŞTİRME

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15.11.2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan “5 (Beş) Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2020/Haziran/98. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemine, Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile Hekimliği Uzmanları ve Tabiplerden muvafakat verilenler ile Diyarbakır İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2020/Haziran/98. Ek Yerleştirme işlemi;  19 Haziran 2020 tarihi Cuma günü  saat 09:30’da, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde ( ADRES: ELAZIĞ YOLU ÜZERİ ESKİ İL ÖZEL İDARESİ YANI 2.SANAYİ KARŞISI NO:98
YENİŞEHİR /DİYARBAKIR )
Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır
.

Başvurular 08.06.2020-12.06.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru evraklarında yer alan Aile Hekimliği Başvuru Formunda (Form 2) "BU BÖLÜM PERSONELİN KADROLU KURUMU TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR." ibaresi bulunan bölümde yer alan PDC Sayısı, Aktif Çalışan Sayısı ve Doluluk Yüzdesi bilgilerinin Kurum Amiri tarafından eksiksiz doldurulup onaylayarak tarafımıza bildirilmesi

Aile Hekimliği 2020/Haziran/98. Ek Yerleştirme İşleminde; Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri hakkındaki 2020/1 Sayılı Genelge Hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Kura Takvimi.docx

Ek Yerleştirme İşlemi Usul ve Esasları.pdf
2020-1 Sayılı Genelge.pdf
Sağlık Bakanlığı Kadroları Dışında Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Hekimler İçin Başvuru Evrakları.doc
4924 Sözleşmeli Olarak Görev Yapanlar İçin Dilekçe.docx
EK .98-002.xls
Valilik Oluru.pdf