overlay

2020 Şubat Ayı 4924 Sözleşmeli Personel Başvuru Değerlendirme Listesi (Cezalı Durum, Geç Başvuru, Kabul ve Ret Listesi)

20 Şubat 2020 Perşembe günü SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda saat 16:30’da yapılacak olan 2020 yılı 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş Kurasına başvuran  Uzman ve Pratisyen Hekimlerin Cezalı-Geç Başvuru-Kabul-Red listesi ektedir.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMASI UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmaları zorunludur.

 Listede adı geçen Hekimlerin açıklama bilgilerinde “KURAYA KATILMADAN GEÇİŞİ UYGUN” yazılan Hekimlerin kuraya katılmadan geçiş işlemleri yapılacaktır.

Kuraya başvuruda bulunmuş olup kuraya katılamayacak olan personelin yerine kura işlemini gerçekleştirecek olan kişinin kimlik fotokopisi ve Noter onaylı Vekaletnamenin aslı ile kura yerinde hazır bulunması gerekmektedir. 
4924-basvuru-kabul-ve-ret-listesi.xlsx.xlsx